Thanh lý kệ sắt v lỗ đa năng, để kho hàng giá rẻ Hà Nội

 

Thanh lý giá kệ sắt v lỗ đa năng giá rẻ dùng để chứa hàng, để đồ tài liệu trong kho tại Hà Nội

Video hình ảnh thực tế giá kệ sắt v lỗ đa năng thanh lý
Giá kệ sắt v lỗ thanh lý  là sản phẩm kệ sắt v lỗ đa năng do NCK  sản xuất được khách hàng nhờ công ty chúng tôi thanh lý giúp với giá rẻ nhằm tiết kiệm chi phí ban đầu . Quý khách hàng có thể mua giá kệ kho để hàng thanh lý với quy cách và giá rẻ nhất thị trường Hà Nội. Giá kệ sắt v lỗ thanh lý chúng tôi cung cấp  là những hàng tồn kho hoặc sản xuất thừa nên quý khách yên tâm là SP đạt độ mới từ 92-98%.
Ngoài sản phẩm kệ thanh lý quý khách có thể mẫu và hình xem chi tiết tại kệ sắt để có lựa chọn giá kệ phù hợp với tải trọng của hàng hóa.
Tât cả kệ sắt v lỗ thanh lý đêu tháo rời lắp ghép tiết kiệm không gian để đồ, tài liệu, hàng hóa và  rât tiện lợi khi di chuyển và lăp đặt
giá kệ sắt v lỗ đa năng thanh lý

giá kệ sắt v lỗ đa năng thanh lý

Đơn giá từng loại giá kệ thanh lý do chúng tôi cung cấp

STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,6 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D60 X R30 X C60 X 2 SÀN            Bộ             198,900
2 D60 X R30 X C80 X 2 SÀN             Bộ             210,000
3 D60 X R30 X C100 X 3 SÀN            Bộ             258,600
4 D60 X R30 X C100 X 4 SÀN             Bộ             301,800
5 D60 X R30 X C120 X 3 SÀN             Bộ             275,400
6 D60 X R30 X C120 X 4 SÀN            Bộ             318,600
7 D60 X R30 X C150 X 4 SÀN            Bộ             343,800
8 D60 X R30 X C150 X 5 SÀN            Bộ             387,000
9 D60 X R30 X C200 X 5 SÀN           Bộ             429,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,8 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D80 X R30 X C60 X 2 SÀN             Bộ             226,500
2 D80 X R30 X C80 X 2 SÀN            Bộ             235,200
3 D80 X R30 X C100 X 3 SÀN           Bộ             301,800
4 D80 X R30 X C100 X 4 SÀN            Bộ             359,400
5 D80 X R30 X C120 X 3 SÀN            Bộ             318,300
6 D80 X R30 X C120 X 4 SÀN            Bộ             375,900
7 D80 X R30 X C150 X 4 SÀN          Bộ             401,400
8 D80 X R30 X C150 X 5 SÀN             Bộ             459,000
9 D80 X R30 X C200 X 5 SÀN             Bộ             501,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D100 X R30 X C60 X 2 SÀN            Bộ             256,500
2 D100 X R30 X C80 X 2 SÀN             1Bộ             264,000
3 D100 X R30 X C100 X 3 SÀN             Bộ             345,000
4 D100 X R30 X C100 X 4 SÀN             Bộ             417,000
5 D100 X R30 X C120 X 3 SÀN            Bộ             361,500
6 D100 X R30 X C120 X 4 SÀN             Bộ             433,500
7 D100 X R30 X C150 X 4 SÀN            Bộ             459,000
8 D100 X R30 X C150 X 5 SÀN           Bộ             531,000
9 D100 X R30 X C200 X 5 SÀN             Bộ             573,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH           GIÁ BÁN
1 D120 X R30 X C60 X 2 SÀN            Bộ             286,500
2 D120 X R30 X C80 X 2 SÀN            Bộ             294,000
3 D120 X R30 X C100 X 3 SÀN             Bộ             390,000
4 D120 X R30 X C100 X 4 SÀN           Bộ             477,000
5 D120 X R30 X C120 X 3 SÀN             Bộ             406,500
6 D120 X R30 X C120 X 4 SÀN           Bộ             493,500
7 D120 X R30 X C150 X 4 SÀN             Bộ             519,000
8 D120 X R30 X C150 X 5 SÀN            Bộ             606,000
9 D120 X R30 X C200 X 5 SÀN             Bộ             648,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D150 X R30 X C60 X 2 SÀN          Bộ             328,500
2 D150 X R30 X C80 X 2 SÀN           Bộ             337,500
3 D150 X R30 X C100 X 3 SÀN             Bộ             453,000
4 D150 X R30 X C100 X 4 SÀN            Bộ             561,000
5 D150 X R30 X C120 X 3 SÀN             Bộ             469,500
6 D150 X R30 X C120 X 4 SÀN             Bộ             577,500
7 D150 X R30 X C150 X 4 SÀN           Bộ             603,000
8 D150 X R30 X C150 X 5 SÀN            Bộ             711,000
9 D150 X R30 X C200 X 5 SÀN            Bộ             753,000
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 40 CM  – CỘT V3X5
STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,6 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D60 X R40 X C60 X 2 SÀN             Bộ             235,500
2 D60 X R40 X C80 X 2 SÀN            Bộ             243,000
3 D60 X R40 X C100 X 3 SÀN           Bộ             319,500
4 D60 X R40 X C100 X 4 SÀN           Bộ             378,000
5 D60 X R40 X C120 X 3 SÀN             Bộ             339,000
6 D60 X R40 X C120 X 4 SÀN         Bộ             397,500
7 D60 X R40 X C150 X 4 SÀN           Bộ             426,000
8 D60 X R40 X C150 X 5 SÀN             Bộ             483,000
9 D60 X R40 X C200 X 5 SÀN             Bộ             535,500
STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,8 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D80 X R40 X C60 X 2 SÀN          Bộ             276,000
2 D80 X R40 X C80 X 2 SÀN           Bộ             283,500
3 D80 X R40 X C100 X 3 SÀN            Bộ             381,000
4 D80 X R40 X C100 X 4 SÀN             Bộ             459,000
5 D80 X R40 X C120 X 3 SÀN             Bộ             400,500
6 D80 X R40 X C120 X 4 SÀN             Bộ             478,500
7 D80 X R40 X C150 X 4 SÀN             Bộ             507,000
8 D80 X R40 X C150 X 5 SÀN           Bộ             585,000
9 D80 X R40 X C200 X 5 SÀN          Bộ             637,500
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D100 X R40 X C60 X 2 SÀN            Bộ             315,000
2 D100 X R40 X C80 X 2 SÀN            Bộ             322,500
3 D100 X R40 X C100 X 3 SÀN             Bộ             439,500
4 D100 X R40 X C100 X 4 SÀN            Bộ             537,000
5 D100 X R40 X C120 X 3 SÀN            Bộ             459,000
6 D100 X R40 X C120 X 4 SÀN            Bộ             556,500
7 D100 X R40 X C150 X 4 SÀN            Bộ             585,000
8 D100 X R40 X C150 X 5 SÀN           Bộ             682,500
9 D100 X R40 X C200 X 5 SÀN          Bộ             735,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D120 X R40 X C60 X 2 SÀN          Bộ             351,000
2 D120 X R40 X C80 X 2 SÀN            Bộ             358,500
3 D120 X R40 X C100 X 3 SÀN             Bộ             493,500
4 D120 X R40 X C100 X 4 SÀN          Bộ             609,000
5 D120 X R40 X C120 X 3 SÀN             Bộ             513,000
6 D120 X R40 X C120 X 4 SÀN          Bộ             628,500
7 D120 X R40 X C150 X 4 SÀN            Bộ             657,000
8 D120 X R40 X C150 X 5 SÀN            Bộ             772,500
9 D120 X R40 X C200 X 5 SÀN            Bộ             825,000
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 40 CM  – CỘT V3X5
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D150 X R40 X C60 X 2 SÀN            Bộ             453,000
2 D150 X R40 X C80 X 2 SÀN             Bộ             462,000
3 D150 X R40 X C100 X 3 SÀN          Bộ             646,500
4 D150 X R40 X C100 X 4 SÀN            Bộ             813,000
5 D150 X R40 X C120 X 3 SÀN            Bộ             666,000
6 D150 X R40 X C120 X 4 SÀN          Bộ             832,500
7 D150 X R40 X C150 X 4 SÀN            Bộ             861,000
8 D150 X R40 X C150 X 5 SÀN             Bộ          1,027,500
9 D150 X R40 X C200 X 5 SÀN            Bộ          1,080,000
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 50 CM  – CỘT V3X5
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D100 X R50 X C60 X 2 SÀN        Bộ             372,400
2 D100 X R50 X C80 X 2 SÀN             Bộ             380,800
3 D100 X R50 X C100 X 3 SÀN           Bộ             527,800
4 D100 X R50 X C100 X 4 SÀN            Bộ             658,000
5 D100 X R50 X C120 X 3 SÀN             Bộ             546,000
6 D100 X R50 X C120 X 4 SÀN            Bộ             676,200
7 D100 X R50 X C150 X 4 SÀN          Bộ             702,800
8 D100 X R50 X C150 X 5 SÀN            Bộ             833,000
9 D100 X R50 X C200 X 5 SÀN             Bộ             882,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D120 X R50 X C60 X 2 SÀN          Bộ             422,800
2 D120 X R50 X C80 X 2 SÀN             Bộ             429,800
3 D120 X R50 X C100 X 3 SÀN         Bộ             603,400
4 D120 X R50 X C100 X 4 SÀN             Bộ             758,800
5 D120 X R50 X C120 X 3 SÀN             Bộ             621,600
6 D120 X R50 X C120 X 4 SÀN            Bộ             777,000
7 D120 X R50 X C150 X 4 SÀN          Bộ             803,600
8 D120 X R50 X C150 X 5 SÀN           Bộ             959,000
9 D120 X R50 X C200 X 5 SÀN       Bộ          1,008,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D150 X R50 X C60 X 2 SÀN            Bộ             501,200
2 D150 X R50 X C80 X 2 SÀN             Bộ             508,200
3 D150 X R50 X C100 X 3 SÀN           Bộ             721,000
4 D150 X R50 X C100 X 4 SÀN           Bộ             915,600
5 D150 X R50 X C120 X 3 SÀN           Bộ             739,200
6 D150 X R50 X C120 X 4 SÀN            Bộ             933,800
7 D150 X R50 X C150 X 4 SÀN            Bộ             960,400
8 D150 X R50 X C150 X 5 SÀN            Bộ          1,155,000
9 D150 X R50 X C200 X 5 SÀN            Bộ          1,204,000
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 60 CM  – CỘT V3X5
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D100 X R60 X C60 X 2 SÀN          Bộ             422,800
2 D100 X R60 X C80 X 2 SÀN            Bộ             429,800
3 D100 X R60 X C100 X 3 SÀN             Bộ             603,400
4 D100 X R60 X C100 X 4 SÀN         Bộ             758,800
5 D100 X R60 X C120 X 3 SÀN            Bộ             621,600
6 D100 X R60 X C120 X 4 SÀN            Bộ             777,000
7 D100 X R60 X C150 X 4 SÀN          Bộ             803,600
8 D100 X R60 X C150 X 5 SÀN             Bộ             959,000
9 D100 X R60 X C200 X 5 SÀN             Bộ          1,008,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D120 X R60 X C60 X 2 SÀN           Bộ             484,400
2 D120 X R60 X C80 X 2 SÀN        Bộ             491,400
3 D120 X R60 X C100 X 3 SÀN             Bộ             695,800
4 D120 X R60 X C100 X 4 SÀN            Bộ             882,000
5 D120 X R60 X C120 X 3 SÀN            Bộ             714,000
6 D120 X R60 X C120 X 4 SÀN             Bộ             900,200
7 D120 X R60 X C150 X 4 SÀN            Bộ             926,800
8 D120 X R60 X C150 X 5 SÀN            Bộ          1,113,000
9 D120 X R60 X C200 X 5 SÀN            Bộ          1,162,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D150 X R60 X C60 X 2 SÀN            Bộ             579,600
2 D150 X R60 X C80 X 2 SÀN            Bộ             586,600
3 D150 X R60 X C100 X 3 SÀN             Bộ             838,600
4 D150 X R60 X C100 X 4 SÀN           Bộ          1,072,400
5 D150 X R60 X C120 X 3 SÀN            Bộ             856,800
6 D150 X R60 X C120 X 4 SÀN           Bộ          1,090,600
7 D150 X R60 X C150 X 4 SÀN            Bộ          1,117,200
8 D150 X R60 X C150 X 5 SÀN             Bộ          1,351,000
9 D150 X R60 X C200 X 5 SÀN         Bộ          1,400,000


 

kệ sắt v lỗ kho hàng thanh lý

kệ sắt v lỗ kho hàng thanh lý

 kệ sắt v lỗ đa năng thanh lý giá rẻ hà nộiNCK cung cấp các sản phẩm thanh lý kệ sắt v lỗ  là giá kệ  do khách hàng của NCK  thanh lý lại hoặc là sản phẩm sản xuất dư thừa cho công ty Samsung, Honda Việt Nam, Vinmart  , các sản phẩm kệ thanh lý  vẫn giữ nguyên màu sắc không móp méo rỉ sét . Sản phẩm giá kệ kho thanh lý phù hợp với các khách hàng muốn tối giảm chi phí đầu tư ban đầu . Sản phẩm giá kệ thanh lý còn mới 90-95% , các sản phẩm kệ thanh lý còn mới được các cửa hàng siêu thị do NCK cung cấp nhượng lại

giá kệ kho để hàng thanh lý

giá kệ kho để hàng thanh lý

giá kệ sắt v lỗ thanh lý

giá kệ sắt v lỗ thanh lý

Nhằm tiết kiệm chi phí cho khách hàng NCK mở thêm kênh bán giá kệ sắt thanh lý

Có nhiều đơn vị đang sử dụng kệ sắt v lỗ đa năng do NCK sản xuất nhưng vì lý do thay đổi hướng kinh doanh hoặc tồn không sử dụng nên nhượng lại kệ sắt kho hàng vì vậy NCK đã nhận lại toàn bộ giá kệ thanh lý trên để cung cấp cho hộ kinh doanh cá thể hoặc các doanh nghiệp cần sử dụng để chứa  hàng nhằm giảm thiểu chi phí ban đầu.

Hiện tại số lượng kệ săt v lỗ thanh lý  trong kho của NCK gồm những kệ như sau:

Giá kệ sắt thanh lý dài Rộng 0,4m x Dài 1m còn lại 120 bộ

Giá kệ sắt thanh lý dài Rộng 0,5m x Dài 1m còn lại 87 bộ

Giá kệ sắt thanh lý dài Rộng 0,6m x Dài 1m còn lại 96  bộ

Giá kệ sắt thanh lý dài Rộng 0,4m x Dài 1.2m còn lại 115  bộ

giá kệ sắt thanh lý hà nội

giá kệ sắt thanh lý hà nội

Mức độ sử dụng kệ sắt v lỗ thanh lý so với kệ mới ban đâu được chia làm 3 mức như sau:

Kệ sắt v lỗ thanh lý còn 70% bán giá bằng 50% hàng mới
Kệ sắt v lỗ thanh lý còn 85% bán giá bằng 65% hàng mới
Kệ sắt v lỗ thanh lý còn 98% bán giá bằng 80% hàng mới
kệ sắt v lỗ thanh lý

kệ sắt v lỗ thanh lý

Kệ săt thanh lý tiết kiệm được chi phí  là sản phẩm giá kệ kho hàng mà công ty chúng tôi bán chạy trên thị trường.

Giá kệ săt thanh lý được sử dụng cho các văn phòng, nhà kho, gia đình, cửa hàng với mức đầu tư thấp vì vậy giá kệ thanh lý này phần lớn khách hàng lựa chọn sản phẩm này để phục vụ mục đích kinh doanh và chứa hàng.
Ngoài ra thì NC còn được biết đến là nhà phân phối hàng đầu về giá kệ kho hàng, đến với NCK bạn sẽ có các giải pháp tốt nhất cho hệ thống kho hàng. Các sản phẩm của NCK luôn mang lại sự tiện lợi tạo không gian xắp xếp đồ sản phẩm cho kho hàng.
 Công ty TNHH akh còn cung cấp các sản phẩm như kệ sắt v lỗ, kệ sắt v lỗ đa năng, kệ để tài liệu. kệ kho chứa hàng sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu về kích thước, màu sắc, sức chịu tải của giá kệ khi khách hàng mong muốn.

HÌNH MINH HỌA GIÁ KỆ KHO HÀNG – THỰC TẾ SẢN PHẨM LÀ 4 TẦNG ( 4 SÀN)
kệ sắt thanh lý

kệ sắt thanh lý

kệ sắt để hàng thanh lý giá rẻ

kệ sắt để hàng thanh lý giá rẻ

thanh sắt v lỗ thanh lý

thanh sắt v lỗ thanh lý

kệ sắt v lỗ thanh lý

kệ sắt v lỗ thanh lý

 
Để liên hệ với công ty quý khách vui lòng bấm số máy dưới đây để mua giá kệ thanh lý : 0983 735 235  Để biết thêm thông tin sản phẩm quý khách vui lòng truy cập website ở địa chỉ http://nck.vn
 Mọi đóng góp xin gửi về hòm thư : kevietvn@gmail.com
Quý khách có thểm xem thêm kệ siêu thị để hàng trong kho, trong gia đình được tiện dụng và thông mình hơn rất nhiều

Tin Liên Quan