Liên hệ

Địa chỉ: VP Số 30 – Trần Quý Kiên – Cầu Giấy -Tp. Hà Nội
Nhà máy sản xuất : Số 39 Đội II , Đoài khê, Đan phượng,Hà Nội
Tel: 0912 201 828 – (04) 66 86 38 98 * Fax: 04 – 3977 8068
Website: www.keviet.vn Email: kevietvn@gmail.com